july 18, 2000 (Danish)
Amagerbladet: "Unge svenskere vil 
over sundet"