Stockholm den 3 mars 2000

 

Lazybee.coms emission övertecknad

Lazybee.com - Earth's Free Home Market (tm) – har genomfört en emission som blev övertecknad. Likviden skall huvudsakligen användas till marknadsrelaterade aktiviteter. Exempel är expansion i olika storstäder i Sverige och Europa. Just nu ligger fokus på Sverige och Storbritannien/London.

För mer information, kontakta:

Peter Cederholm, VD, Lazybee.com/Simplify AB, e-mail: [email protected], tfn 0708-82

82 72

Lazybee.com -Earth's Free Home Market (tm)- är en global marknadsplats för bostäder. Syftet är att erbjuda allmänheten ett snabbare och smidigare sätt att sälja/ köpa/ byta/ hyra/ hyra ut en bostad till ett mer attraktivt pris. Över hela världen.

http://www.lazybee.com