september 01, 2000 (Swedish)
Fastighetstidningen: "Varannan student 
kan tänka sig att bo i Köpenhamn"