july 03, 2000 (Swedish)
Mariestads Tidning: "Öresundarna har många 
egna sidor"