October, 2000 (Swedish)
ěresund Identity Network: "Medlemsantalet
uppe i 60!"