PRESSEMEDDELELSE

11. Juli, 2000

Ny undersøgelse:

København tiltrækker svenske studerende

Lysten til at flytte over Sundet er større blandt unge i Sverige end i Danmark. Selv om det er nemmere og billigere at finde boliger i Malmø end i København, er unge svenske studerende mere villige til at flytte til nabolandet. Det viser en ny undersøgelse foretaget af Lazybee.com blandt unge studerende i Malmø og København.

Hver anden studerende i Malmø (51%) kunne tænke sig at flytte til København, mens kun 28% af københavnerne kunne tænke sig at flytte til Malmø. Det viser resultaterne fra en ny undersøgelse om unges mobilitet på tværs af Sundet, som den Internetbaserede markedsplads for boliger Lazybee.com har gennemført. Undersøgelsen er gennemført i samarbejde med Örestads Marknadsinstitut AB. Deltagerne i undersøgelsen kommer fra Københavns Universitet og Malmö Højskole.

To ud af tre Malmø-studerende (65%) mener desuden, at der er fordele forbundet med at bo i København. Begrundelsen er primært, at København er en "metropol" med "storbypuls". De studerende i København er imidlertid knapt så begejstrede for at flytte den modsatte vej. Kun halvdelen kan se nogle fordele ved det. Blandt de danskere, som er positive overfor tanken, er det specielt boligpriserne i Malmø, som taler for at bo i Sverige.

En af de hyppigst nævnte ulemper ved at flytte, er afstanden fra bopæl til studiet. Dette påpeges som et problem både af de svenske og danske studerende. Lidt overraskende er det meget få, som peger på sproget som en ulempe.

Flere studieboliger i Malmø

Paradoksalt nok er det sværere for de studerende i København at finde boliger. To tredjedele af de studerende i København synes, det er meget svært at finde bolig, mens det tilsvarende tal i Malmø kun er på 13%. De unge på begge sider af Sundet er dog enige om en ting. Internettet er klart en af de vigtigste kilder til boligsøgning. I Danmark vil 90% af de unge bruge Internettet til boligsøgning, mens det tilsvarende tal for Sverige er 80%.

- Resultatet viser, at der er et reelt behov for en boligportal i Øresundsregionen - specielt blandt de unge på begge sider af Sundet, udtaler Peter Cederholm, adm. direktør for Lazybee.com.

Undersøgelsen er gennemført med 200 studenter fra Malmø Højskole og Københavns Universitet. Undersøgelsen blev gennemført før åbningen af Øresundsbroen, og giver et billede af holdningen til Øresundsregionen blandt fremtidens boligsøgende.

Lazybee har udover undersøgelsen om studerende også produceret en rapport, som belyser forskellene mellem boligmarkederne i Danmark og Sverige. Rapporten giver blandt andet praktiske tips i forbindelse med skattespørgsmål. Begge rapporter kan rekvireres hos Lazybee.com.

 

For yderligere information eller bestilling af undersøgelsen om studerende eller boligmarkedsrapporten, kontakt venligst:

Peter Cederholm, Lazybee.com, tlf. +46 733-91 99 01, [email protected]

Pressekontakt: Henrik Dalsgaard, GCI Mannov, tlf. +45 70 26 38 38, [email protected]

Lazybee.com er en global Internetbaseret boligportal, hvor almindelige mennesker gratis kan sælge, købe, bytte, leje samt udleje boliger lokalt og globalt. Lazybee.com blev lanceret i januar i år og har allerede tusindvis af registrerede boligtilbud i Sverige, Danmark, London, Paris og Helsingfors. Lazybee.com er den første Internetbaserede markedsplads for boliger i Øresundsregionen. Hjemmesiden findes i en dansk og svensk version på www.lazybee.com (Vælg by: Øresund).