PRESSMEDDELANDE

2000-07-12

Ny undersökning visar:

Varannan malmöstudent kan tänka sig att bo i Köpenhamn

En undersökning gjord av Lazybee.com visar att varannan student på Malmö högskola skulle kunna tänka sig att bo i Köpenhamn. Studenterna söker främst storstadspulsen. Det största problemet med en flytt till Köpenhamn är avståndet till Sverige. Studenterna verkar dock inte uppfatta språket som något större problem. När studenterna letar bostäder är det en självklarhet att använda sig av Internet.

Den Internetbaserade marknadsplatsen för bostäder, Lazybee.com, har i samband med sin etablering i Öresundsregionen, genomfört en undersökning för att belysa synen på boende hos studenter i Malmö respektive Köpenhamn. Undersökningen, som har utförts av Örestads Marknadsinstitut, visar att varannan tillfrågad malmöstudent (51 procent) skulle kunna tänka sig att bo i Köpenhamn, men det är bara 28 procent av köpenhamnsstudenterna som kan tänka sig att bo i Malmö.

Två av tre tillfrågade malmöstudenter (65 procent) ser fördelar med att bo i Köpenhamn. Skälen är främst att man ser Köpenhamn som en "kontinental" större stad, en "metropol" med "storstadspuls". Hälften (50 procent) av de köpenhamnska studenterna ser fördelar med att bo i Malmö. En tredjedel (30 procent) pekar på skälet att det är "billigare att bo" i Malmö.

När studenterna anger nackdelar anser både svenska och danska studenter att "avståndet" är det största problemet. Tolv procent av köpenhamnsstudenterna ser det dessutom som negativt att Malmö "ligger i Sverige". Endast en student av tio på respektive plats uppfattade "språket" som ett problem.

Hela 66 procent av studenterna i Köpenhamn anser att det är "mycket svårt" att hitta en bostad och 22 procent anser att det är "ganska svårt". I Malmö är det inte lika svårt – 13 procent anser att det är "mycket svårt" och 42 procent att det är "ganska svårt". Internet är en självklar källa att använda sig av när man söker bostad för åtta av tio malmöstudenter och för nio av tio köpenhamnsstudenter.

– Resultaten visar att det behövs en aktör på Internet som kan hjälpa studenter och andra i Öresunds-regionen som har svårt att hitta bostad, säger Peter Cederholm, vd på Lazybee.com.

Lazybee.com har förutom undersökningen om studenters syn på boende även producerat en rapport som belyser skillnaderna mellan bostadsmarknaderna i Danmark och Sverige, och ger praktiska tips i t ex skattefrågan.

Fakta om undersökningen: Undersökningen har genomförts av Örestads Marknadsinstitut på uppdrag av den Internetbaserade marknadsplatsen för bostäder, Lazybee.com. 100 studenter har tillfrågats vid Malmö Högskola och 100 studenter har tillfrågats vid Köpenhamns universitet. Genom undersökningen ges en indikation om blivande beslutsfattares åsikter. Undersökningen genomfördes före Öresundsbrons öppnande.

Vid frågor eller beställning av studentundersökningen och/eller bostadsmarknadsrapporten, kontakta:

- Peter Cederholm, vd, Lazybee.com, tel 0733-91 99 01, [email protected]

- Nils-Ola Roth, Örestads Marknadsinstitut AB, 0708-45 33 60, [email protected]

- Fredrik Wahrolén, presskontakt (GCI Mannov), tel 0708-43 89 26, [email protected]

Lazybee.com är en global Internetbaserad bostadsmarknad där vanligt folk gratis kan annonsera och söka för att sälja, köpa, byta, hyra och hyra ut en bostad, både lokalt och globalt. Sedan Lazybee.com lanserades i januari i år har 16 000 medlemmar registrerats och tusentals bostäder har annonserats ut i Sverige, Danmark, London, Paris och Helsingfors. Lazybee.com är den första Internetbaserade marknadsplatsen för bostäder i hela Öresundsregionen. På en gemensam hemsida får danskar och svenskar på båda sidorna av sundet möjlighet att gratis annonsera och söka för att sälja, köpa, byta, hyra och hyra ut bostäder. Hemsidan, som finns i svensk och dansk version, riktar sig till de nya Öresundsmedborgarna. Hemsidan finns på www.lazybee.com (välj Stad: Øresund)